• תקופת המבצע: ‫ ללא הגבלה
  • מבצעים: ‫ עד 72,000 USDT
  • תקופת המבצע: ‫ ללא הגבלה
  • מבצעים: ‫ עד 40% שיעור הפניות