• სარეკლამო პერიოდი: შეუზღუდავი
  • აქციები: 72000 USDT-მდე
  • სარეკლამო პერიოდი: შეუზღუდავი
  • აქციები: 40%-მდე რეფერალური მაჩვენებელი