• ระยะเวลาโปรโมชั่น: ไม่ จำกัด
  • โปรโมชั่น: สูงถึง 72,000 USDT
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: ไม่ จำกัด
  • โปรโมชั่น: อัตราการอ้างอิงสูงสุด 40%