Bài học rút ra chính: Binance đã ra mắt một sản phẩm mới để giúp bạn lên lịch mua tiền điện tử định kỳ và tự động kiếm APY khi mua tiền điện tử của bạn, sử dụng tiền...