Binance rút tiền

Cách rút tiền trong Binance


Cách bán tiền điện tử sang thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ trên Binance


Bán tiền điện tử sang tiền tệ Fiat và chuyển trực tiếp sang thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ (Web)

Giờ đây, bạn có thể bán tiền điện tử của mình để lấy tiền pháp định và chuyển chúng trực tiếp vào thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của bạn trên Binance.

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và nhấp vào [Mua tiền điện tử] - [Thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng].
Cách rút tiền trong Binance
2. Nhấp vào [Bán]. Chọn loại tiền pháp định và tiền điện tử bạn muốn bán. Nhập số tiền rồi nhấp vào [Tiếp tục] .
Cách rút tiền trong Binance
3. Chọn phương thức thanh toán của bạn. Nhấp vào [Quản lý thẻ] để chọn từ các thẻ hiện có của bạn hoặc thêm thẻ mới.

Bạn chỉ có thể lưu tối đa 5 thẻ và chỉ thẻ Tín dụng/Ghi nợ Visa mới được hỗ trợ.
Cách rút tiền trong Binance
4. Kiểm tra chi tiết thanh toán và xác nhận đơn đặt hàng của bạn trong vòng 10 giây, nhấp vào [Xác nhận]tiến hành với. Sau 10 giây, giá và số lượng tiền điện tử bạn nhận được sẽ được tính toán lại. Bạn có thể nhấp vào [Làm mới] để xem giá thị trường mới nhất.
Cách rút tiền trong Binance
Cách rút tiền trong Binance
5. Kiểm tra trạng thái đơn hàng của bạn.

5.1 Khi đơn đặt hàng của bạn được xử lý thành công, bạn có thể nhấp vào [Xem lịch sử] để kiểm tra chi tiết.
Cách rút tiền trong Binance
5.2 Nếu lệnh của bạn không thành công, số tiền điện tử sẽ được ghi có vào Ví Spot của bạn bằng BUSD.
Cách rút tiền trong Binance

Bán tiền điện tử sang tiền tệ Fiat và chuyển trực tiếp sang thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ (Ứng dụng)

1. Đăng nhập vào Ứng dụng Binance của bạn và nhấn vào [Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ].
Cách rút tiền trong Binance
2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn bán, sau đó nhấn vào [Bán] ở góc trên cùng bên phải.
Cách rút tiền trong Binance
3. Chọn phương thức nhận của bạn. Nhấn vào [Thay đổi thẻ] để chọn từ các thẻ hiện có của bạn hoặc thêm thẻ mới.

Bạn chỉ có thể lưu tối đa 5 thẻ và chỉ thẻ Tín dụng/Ghi nợ Visa mới được hỗ trợ cho [Sell to Card].
Cách rút tiền trong Binance
4. Sau khi bạn đã thêm hoặc chọn thành công thẻ Tín dụng/Ghi nợ, hãy kiểm tra và nhấn vào [Xác nhận] trong vòng 10 giây. Sau 10 giây, giá và số lượng tiền tệ fiat sẽ được tính toán lại. Bạn có thể chạm vào [Làm mới] để xem giá thị trường mới nhất.
Cách rút tiền trong Binance
5. Kiểm tra trạng thái đơn hàng của bạn.

5.1 Sau khi đơn đặt hàng của bạn được xử lý thành công, bạn có thể nhấn vào [Xem lịch sử] để xem hồ sơ bán hàng của mình.
Cách rút tiền trong Binance
5.2 Nếu lệnh của bạn không thành công, số tiền điện tử sẽ được ghi có vào Ví Spot của bạn bằng BUSD.
Cách rút tiền trong Binance


Cách bán tiền điện tử trên Binance P2P


Bán tiền điện tử trên Binance P2P (Web)

Bước 1: Chọn (1) “ Mua tiền điện tử ”, sau đó nhấp vào (2) “ Giao dịch P2P ” trên thanh điều hướng trên cùng.
Cách rút tiền trong Binance
Bước 2:
Nhấp vào (1) " Bán " và chọn loại tiền bạn muốn bán (USDT được hiển thị làm ví dụ). Lọc giá và (2) “ Thanh toán ” trong trình đơn thả xuống, chọn một quảng cáo, sau đó nhấp vào (3) " Bán ".
Cách rút tiền trong Binance
Bước 3:
Nhập số lượng (bằng tiền pháp định của bạn) hoặc số lượng (bằng tiền điện tử) bạn muốn bán và nhấp vào (2) " Bán ".
Cách rút tiền trong Binance
Bước 4:
Giao dịch lúc này sẽ hiển thị “Thanh toán được thực hiện bởi người mua” .
Cách rút tiền trong Binance
Bước 5 : Sau khi người mua thanh toán giao dịch lúc này sẽ hiển thị “Để được thả ”. Vui lòng đảm bảo rằng bạn thực sự đã nhận được khoản thanh toán từ người mua cho ứng dụng/phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng. Sau khi bạn xác nhận đã nhận tiền từ người mua, hãy nhấn vào “ Xác nhận phát hành ” và “ Xác nhận ” để giải phóng tiền điện tử vào tài khoản của người mua. Một lần nữa, nếu bạn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào, vui lòng KHÔNG phát hành tiền điện tử để tránh bất kỳ tổn thất tài chính nào.
Cách rút tiền trong Binance
Cách rút tiền trong Binance
Bước 6: Bây giờ đơn hàng đã hoàn tất, người mua sẽ nhận được tiền điện tử. Bạn có thể nhấp vào [Kiểm tra tài khoản của tôi] để kiểm tra số dư Fiat của mình.

Lưu ý : Bạn có thể sử dụng Trò chuyện ở bên phải để liên lạc với người mua trong toàn bộ quá trình.
Cách rút tiền trong Binance
Lưu ý :
Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình giao dịch, bạn có thể liên hệ với người mua bằng cửa sổ trò chuyện ở trên cùng bên phải của trang hoặc bạn có thể nhấp vào " Khiếu nại " và bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xử lý đơn hàng.
Cách rút tiền trong Binance
Lời khuyên:
1. Vui lòng đảm bảo đăng nhập vào tài khoản của bạn để xác nhận đã nhận được khoản thanh toán, điều này có thể tránh được tổn thất tài chính do nhấp nhầm vào nút phát hành.

2. Tài sản kỹ thuật số bạn đang bán đã bị nền tảng đóng băng. Vui lòng xác nhận việc nhận thanh toán từ người mua và nhấp vào “Phát hành” để giải phóng tiền điện tử.

3. Vui lòng không đồng ý với bất kỳ yêu cầu giải phóng tiền điện tử nào trước khi xác nhận việc nhận thanh toán để tránh tổn thất tài chính.

4. Sau khi nhận được thông báo SMS, vui lòng đảm bảo đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của bạn để xác nhận xem khoản thanh toán có được ghi có hay không, điều này sẽ tránh việc phát hành tiền điện tử do SMS gian lận.

Bán tiền điện tử trên Binance P2P (Ứng dụng)

Bạn có thể bán tiền điện tử với KHÔNG phí giao dịch trên nền tảng P2P của Binance, ngay lập tức và an toàn! Xem hướng dẫn bên dưới và bắt đầu giao dịch của bạn.

Bước 1
Trước tiên, hãy chuyển đến tab (1) “ Ví ”, nhấp vào (2) “ P2P ” và (3) “ Chuyển ” tiền điện tử mà bạn muốn bán vào Ví P2P của mình. Nếu bạn đã có tiền điện tử trong ví P2P, vui lòng truy cập trang chủ và nhấn vào “Giao dịch P2P ” để tham gia giao dịch P2P.
Cách rút tiền trong Binance
Bước 2

Nhấp vào “ Giao dịch P2P ” trên trang chủ ứng dụng để mở trang P2P trên ứng dụng của bạn. Nhấp vào [ Bán ] trên đầu trang giao dịch P2P, chọn một loại tiền (lấy USDT làm ví dụ ở đây), sau đó chọn một quảng cáo và nhấp vào “Bán ”.
Cách rút tiền trong Binance
Bước 3
(1) Nhập số lượng bạn muốn bán, (2) chọn phương thức thanh toán và nhấp vào “ Bán USDT ” để đặt hàng.
Cách rút tiền trong Binance
Bước 4
Lúc này giao dịch sẽ hiển thị “ Pending Payment” . Sau khi người mua thanh toán, lúc này giao dịch sẽ hiển thị “ Xác nhận đã nhận ”. Vui lòng đảm bảo rằng bạn thực sự đã nhận được khoản thanh toán từ người mua cho ứng dụng/phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng. Sau khi bạn xác nhận việc nhận tiền từ người mua, hãy nhấn vào “ Đã nhận thanh toán ” và “ Xác nhận ” để chuyển tiền điện tử vào tài khoản của người mua. Một lần nữa, nếu bạn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào, vui lòng KHÔNG phát hành tiền điện tử để tránh bất kỳ tổn thất tài chính nào.
Cách rút tiền trong Binance
Cách rút tiền trong Binance

Ghi chú:
Nếu gặp vấn đề trong quá trình giao dịch, bạn có thể liên hệ với người mua qua cửa sổ chat phía trên bên phải trang hoặc có thể nhấp vào " Khiếu nại " đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xử lý đơn hàng.
Cách rút tiền trong Binance

Cách rút tiền điện tử từ Binance

Rút tiền điện tử trên Binance (Web)


Hãy sử dụng BNB (BEP2) để minh họa cách chuyển tiền điện tử từ tài khoản Binance của bạn sang một nền tảng hoặc ví bên ngoài.

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và nhấp vào [Ví] - [Tổng quan].
Cách rút tiền trong Binance
2. Nhấp vào [Rút tiền].
Cách rút tiền trong Binance
3. Nhấp vào [Rút tiền điện tử].
Cách rút tiền trong Binance
4. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn rút. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ rút BNB .
Cách rút tiền trong Binance
5. Chọn mạng. Khi rút BNB, chúng ta có thể chọn BEP2 (BNB Beacon Chain) hoặc BEP20 (BNB Smart Chain (BSC)). Bạn cũng sẽ thấy phí mạng cho giao dịch này. Vui lòng đảm bảo rằng mạng khớp với địa chỉ mà mạng đã nhập để tránh tổn thất khi rút tiền.
Cách rút tiền trong Binance
6. Tiếp theo, nhập địa chỉ người nhận hoặc chọn từ danh sách sổ địa chỉ của bạn.
Cách rút tiền trong Binance
6.1 Cách thêm địa chỉ người nhận mới.

Để thêm người nhận mới, nhấp vào [Danh bạ] - [Quản lý địa chỉ].
Cách rút tiền trong Binance
6.2. Nhấp vào [Thêm địa chỉ].
Cách rút tiền trong Binance
6.3. Chọn đồng xu và mạng. Sau đó, nhập nhãn địa chỉ, địa chỉ và ghi nhớ.
Cách rút tiền trong Binance
 • Nhãn địa chỉ là tên tùy chỉnh mà bạn có thể đặt cho từng địa chỉ rút tiền để bạn tham khảo.
 • MEMO là tùy chọn. Ví dụ: bạn cần cung cấp MEMO khi gửi tiền đến một tài khoản Binance khác hoặc đến một sàn giao dịch khác. Bạn không cần MEMO khi gửi tiền đến địa chỉ Trust Wallet.
 • Đảm bảo kiểm tra kỹ xem có cần MEMO hay không. Nếu MEMO được yêu cầu và bạn không cung cấp nó, bạn có thể mất tiền của mình.
 • Lưu ý rằng một số nền tảng và ví gọi MEMO là Thẻ hoặc ID thanh toán.

6.4. Bạn có thể thêm địa chỉ mới được thêm vào danh sách trắng của mình bằng cách nhấp vào [Thêm vào danh sách trắng] và hoàn tất xác minh 2FA. Khi chức năng này được bật, tài khoản của bạn sẽ chỉ có thể rút tiền tới các địa chỉ rút tiền trong danh sách cho phép.
Cách rút tiền trong Binance
7. Nhập số tiền rút và bạn sẽ có thể xem phí giao dịch tương ứng và số tiền cuối cùng bạn nhận được. Nhấp vào [Rút tiền] để tiếp tục.
Cách rút tiền trong Binance
8. Bạn cần xác minh giao dịch. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Cách rút tiền trong Binance
Cảnh báo: Nếu bạn nhập sai thông tin hoặc chọn sai mạng khi thực hiện chuyển khoản, tài sản của bạn sẽ bị mất vĩnh viễn. Vui lòng đảm bảo thông tin chính xác trước khi thực hiện chuyển khoản.

Rút tiền điện tử trên Binance (Ứng dụng)

1. Mở Ứng dụng Binance của bạn và nhấn vào [Ví] - [Rút tiền].
Cách rút tiền trong Binance
2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn rút, ví dụ BNB. Sau đó nhấn vào [Gửi qua mạng tiền điện tử].
Cách rút tiền trong Binance
3. Dán địa chỉ bạn muốn rút tiền và chọn mạng.

Vui lòng chọn mạng một cách cẩn thận và đảm bảo rằng mạng được chọn giống với mạng của nền tảng mà bạn đang rút tiền. Nếu bạn chọn sai mạng, bạn sẽ mất tiền.
Cách rút tiền trong Binance
4. Nhập số tiền rút và bạn sẽ có thể xem phí giao dịch tương ứng và số tiền cuối cùng bạn sẽ nhận được. Nhấn vào [Rút tiền] để tiếp tục.
Cách rút tiền trong Binance
5. Bạn sẽ được nhắc xác nhận lại giao dịch. Vui lòng kiểm tra cẩn thận và nhấn [Xác nhận].

Cảnh báo : Nếu bạn nhập sai thông tin hoặc chọn sai mạng khi thực hiện chuyển khoản, tài sản của bạn sẽ bị mất vĩnh viễn. Vui lòng đảm bảo thông tin chính xác trước khi bạn xác nhận giao dịch.
Cách rút tiền trong Binance
6. Tiếp theo, bạn sẽ cần xác minh giao dịch bằng thiết bị 2FA. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quy trình.
Cách rút tiền trong Binance
7. Sau khi xác nhận yêu cầu rút tiền, vui lòng kiên nhẫn chờ quá trình chuyển tiền được xử lý.

Cách rút tiền pháp định từ Binance


Rút GBP qua Dịch vụ thanh toán nhanh hơn (FPS)

Bây giờ bạn có thể rút GBP từ Binance thông qua Dịch vụ thanh toán nhanh hơn (FPS) trên Binance. Vui lòng làm theo hướng dẫn một cách cẩn thận để rút thành công GBP về tài khoản ngân hàng của bạn.

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và truy cập [Ví] - [Fiat and Spot].
Cách rút tiền trong Binance
Và nhấp vào [Rút tiền].
Cách rút tiền trong Binance
2. Nhấp vào [Chuyển khoản ngân hàng (Thanh toán nhanh hơn)].
Cách rút tiền trong Binance
Xin lưu ý rằng nếu bạn có tiền điện tử mà bạn muốn rút về tài khoản ngân hàng của mình, trước tiên bạn phải chuyển đổi/bán chúng thành GBP trước khi bắt đầu rút tiền GBP.

3. Nếu bạn rút tiền lần đầu tiên, vui lòng xác minh ít nhất một tài khoản ngân hàng bằng cách hoàn tất thành công giao dịch gửi tiền ít nhất 3 GBP trước khi thực hiện lệnh rút tiền.
Cách rút tiền trong Binance
Cách rút tiền trong Binance
4. Nhập số tiền bạn muốn rút từ số dư GBP của mình, chọn một trong các tài khoản ngân hàng đã đăng ký và nhấp vào [Tiếp tục] để tạo yêu cầu rút tiền.
Cách rút tiền trong Binance
Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể rút về cùng một tài khoản ngân hàng được sử dụng để gửi GBP.

5. Xác nhận thông tin rút tiền và hoàn thành xác thực hai yếu tố để xác minh việc rút tiền GBP.
Cách rút tiền trong Binance
Cách rút tiền trong Binance
6. GPB của bạn sẽ sớm được rút về tài khoản ngân hàng của bạn. Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng hoặc sử dụng chatbot của chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ thêm.

Rút USD qua SWIFT

Bạn có thể làm theo hướng dẫn bên dưới để rút USD từ Binance qua SWIFT.

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và truy cập [Ví] - [Fiat and Spot].
Cách rút tiền trong Binance
2. Nhấp vào [Rút tiền].
Cách rút tiền trong Binance
3. Trong tab [Rút tiền Fiat], chọn [USD][Chuyển khoản ngân hàng (SWIFT)]. Nhấp vào [Tiếp tục] để tạo yêu cầu rút tiền.
Cách rút tiền trong Binance
4. Nhập chi tiết tài khoản của bạn. Tên của bạn sẽ được điền tự động trong [Tên người thụ hưởng]. Nhấp vào [Tiếp tục].
Cách rút tiền trong Binance
5. Nhập số tiền rút và bạn sẽ thấy phí giao dịch. Nhấp vào [Tiếp tục].
Cách rút tiền trong Binance
6. Kiểm tra kỹ thông tin và xác nhận việc rút tiền. Thông thường, bạn sẽ nhận được tiền trong vòng 2 ngày làm việc. Hãy kiên nhẫn chờ đợi để giao dịch được xử lý.
Cách rút tiền trong Binance

Câu hỏi thường gặp (FAQ)


Tại sao rút tiền của tôi bây giờ đã đến?

Tôi đã rút tiền từ Binance sang một sàn giao dịch/ví khác, nhưng tôi vẫn chưa nhận được tiền của mình. Tại sao?


Chuyển tiền từ tài khoản Binance của bạn sang một sàn giao dịch hoặc ví khác bao gồm ba bước:
 • Yêu cầu rút tiền trên Binance
 • xác nhận mạng chuỗi khối
 • Gửi tiền trên nền tảng tương ứng

Thông thường, TxID (ID giao dịch) sẽ được tạo trong vòng 30-60 phút, cho biết Binance đã phát thành công giao dịch rút tiền.

Tuy nhiên, vẫn có thể mất một khoảng thời gian để giao dịch cụ thể đó được xác nhận và thậm chí còn lâu hơn nữa để tiền cuối cùng được ghi có vào ví đích. Số lượng “xác nhận mạng” bắt buộc khác nhau đối với các chuỗi khối khác nhau.

Ví dụ:
 • Alice quyết định rút 2 BTC từ Binance về ví cá nhân của mình. Sau khi cô ấy xác nhận yêu cầu, cô ấy cần đợi cho đến khi Binance tạo và phát giao dịch.
 • Ngay sau khi giao dịch được tạo, Alice sẽ có thể thấy TxID (ID giao dịch) trên trang ví Binance của mình. Tại thời điểm này, giao dịch sẽ ở trạng thái chờ xử lý (chưa được xác nhận) và 2 BTC sẽ tạm thời bị đóng băng.
 • Nếu mọi việc suôn sẻ, giao dịch sẽ được xác nhận bởi mạng và Alice sẽ nhận được BTC trong ví cá nhân của mình sau 2 lần xác nhận của mạng.
 • Trong ví dụ này, cô ấy phải đợi 2 lần xác nhận mạng cho đến khi khoản tiền gửi xuất hiện trong ví của cô ấy, nhưng số lượng xác nhận cần thiết khác nhau tùy thuộc vào ví hoặc sàn giao dịch.

Do tắc nghẽn mạng có thể xảy ra, có thể có sự chậm trễ đáng kể trong quá trình xử lý giao dịch của bạn. Bạn có thể sử dụng ID giao dịch (TxID) để tra cứu trạng thái chuyển giao tài sản của mình bằng cách sử dụng trình khám phá chuỗi khối.

Ghi chú:
 • Nếu trình khám phá chuỗi khối cho thấy giao dịch chưa được xác nhận, vui lòng đợi quá trình xác nhận hoàn tất. Điều này thay đổi tùy thuộc vào mạng blockchain.
 • Nếu trình khám phá chuỗi khối cho thấy giao dịch đã được xác nhận, điều đó có nghĩa là tiền của bạn đã được gửi thành công và chúng tôi không thể cung cấp thêm bất kỳ hỗ trợ nào về vấn đề này. Bạn sẽ cần liên hệ với chủ sở hữu/nhóm hỗ trợ của địa chỉ đích để tìm kiếm thêm trợ giúp.
 • Nếu TxID chưa được tạo sau 6 giờ kể từ khi nhấp vào nút xác nhận từ thông báo email, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ và đính kèm ảnh chụp màn hình lịch sử rút tiền của giao dịch có liên quan. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã cung cấp các thông tin chi tiết nêu trên để nhân viên Dịch vụ khách hàng có thể hỗ trợ bạn kịp thời.


Làm cách nào để kiểm tra trạng thái giao dịch trên chuỗi khối?

Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và nhấp vào [Ví] - [Tổng quan] - [Lịch sử giao dịch] để xem hồ sơ rút tiền điện tử của bạn.
Cách rút tiền trong Binance
Nếu [ Trạng thái ] hiển thị rằng giao dịch đang “Đang xử lý ”, vui lòng đợi quá trình xác nhận hoàn tất.
Cách rút tiền trong Binance
Nếu [ Status ] hiển thị rằng giao dịch là “ Completed ”, bạn có thể nhấp vào [ TxID ] để kiểm tra chi tiết giao dịch.
Cách rút tiền trong Binance
Cách rút tiền trong Binance


Tôi Có Thể Làm Gì Khi Rút Tiền Về Sai Địa Chỉ

Nếu bạn rút nhầm tiền vào một địa chỉ sai, Binance sẽ không thể xác định được người nhận tiền của bạn và cung cấp thêm bất kỳ hỗ trợ nào cho bạn. Vì hệ thống của chúng tôi bắt đầu quy trình rút tiền ngay khi bạn nhấp vào [Gửi] sau khi hoàn tất xác minh bảo mật.
Cách rút tiền trong Binance
Làm cách nào tôi có thể lấy lại số tiền đã rút đến địa chỉ sai?

 • Nếu bạn gửi nhầm tài sản của mình đến một địa chỉ không chính xác và bạn biết chủ sở hữu của địa chỉ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu.
 • Nếu tài sản của bạn bị gửi sai địa chỉ trên một nền tảng khác, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của nền tảng đó để được hỗ trợ.
 • Nếu bạn quên viết Thẻ/Bản ghi nhớ để rút tiền, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của nền tảng đó và cung cấp cho họ TxID của lần rút tiền của bạn.

Các ưu đãi tôi thấy trên sàn giao dịch P2P có phải do Binance cung cấp không?

Các ưu đãi bạn thấy trên trang liệt kê ưu đãi P2P không được cung cấp bởi Binance. Binance phục vụ như một nền tảng để tạo thuận lợi cho giao dịch, nhưng các ưu đãi được cung cấp bởi người dùng trên cơ sở cá nhân.


Là một nhà giao dịch P2P, tôi được bảo vệ như thế nào?

Tất cả các giao dịch trực tuyến được bảo vệ bởi ký quỹ. Khi một quảng cáo được đăng, lượng tiền điện tử cho quảng cáo sẽ tự động được đặt trước từ ví p2p của người bán. Điều này có nghĩa là nếu người bán lấy sạch tiền của bạn và không giải phóng tiền điện tử của bạn, bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể giải phóng tiền điện tử cho bạn từ số tiền dự trữ.

Nếu bạn đang bán, đừng bao giờ giải ngân trước khi bạn xác nhận rằng bạn đã nhận được tiền từ người mua. Xin lưu ý rằng một số phương thức thanh toán mà người mua sử dụng không phải là ngay lập tức và có thể gặp rủi ro bị gọi lại.
Thank you for rating.
TRẢ LỜI NHẬN XÉT Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!
Để lại bình luận
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!