Tài khoản Binance

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
Giao dịch tiền điện tử trên Binance rất đơn giản. Đầu tiên, đăng ký một tài khoản và sau đó sử dụng tài khoản đó để giao dịch tiền điện tử và kiếm tiền trên Binance.


Cách đăng ký trên Binance


Đăng ký trên ứng dụng Binance

Nếu muốn giao dịch trên ứng dụng Binance, bạn có thể dễ dàng thực hiện. Ban đầu, Cài đặt nó thông qua Google Play Store hoặc App Store .

1. Mở Ứng dụng Binance và nhấn vào [ Đăng ký ].
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
2. Chọn phương thức đăng ký.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
Nếu bạn muốn tạo tài khoản thực thể, hãy nhấn vào [ Đăng ký tài khoản thực thể ]. Vui lòng chọn loại tài khoản cẩn thận. Sau khi đăng ký, bạn không thể thay đổi loại tài khoản . Vui lòng tham khảo tab “Tài khoản pháp nhân” để biết hướng dẫn chi tiết từng bước.

Đăng ký bằng email/số điện thoại của bạn:

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
3. Chọn [ Email ] hoặc [ Số điện thoại] và nhập địa chỉ email/số điện thoại của bạn. Sau đó, tạo một mật khẩu an toàn cho tài khoản của bạn.

Lưu ý :
 • Mật khẩu của bạn phải chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm một số và một chữ cái viết hoa.
 • Nếu bạn được một người bạn giới thiệu đăng ký trên Binance, hãy nhớ điền ID giới thiệu của họ (không bắt buộc).

Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư, sau đó nhấn [ Tạo tài khoản ].
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
4. Bạn sẽ nhận được mã xác minh gồm 6 chữ số trong email hoặc điện thoại của mình. Nhập mã trong vòng 30 phút và nhấn vào [ Gửi ].
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
5. Xin chúc mừng! tài khoản Binance của bạn đã được đăng ký thành công.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance

Đăng ký bằng tài khoản Google/Apple của bạn:

3. Chọn [ Google ] hoặc [ Apple ]. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào Binance bằng tài khoản Google hoặc Apple của mình. Nhấn vào [ Tiếp tục ].
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
4. Nếu bạn được một người bạn giới thiệu đăng ký trên Binance, hãy nhớ điền ID giới thiệu của họ (không bắt buộc).

Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư, sau đó nhấn [ Xác nhận ].
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
5. Xin chúc mừng! Bạn đã đăng ký thành công tài khoản Binance.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
Lưu ý :
 • Để bảo vệ tài khoản của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên bật ít nhất 1 xác thực hai yếu tố (2FA).
 • Xin lưu ý rằng bạn phải hoàn thành Xác minh danh tính trước khi sử dụng giao dịch P2P.

Đăng ký Binance bằng Gmail

1. Đăng ký tài khoản với Binance qua Mạng xã hội bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và nhấp vào nút [ Đăng ký ].
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
2. Nhấp vào nút [ Google ].
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
3. Một cửa sổ đăng nhập sẽ mở ra, tại đây bạn cần nhập Email hoặc Điện thoại của mình và nhấp vào “ Tiếp theo ”.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
4. Sau đó nhập mật khẩu cho tài khoản Gmail của bạn và nhấn “ Next ”.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
5. Đọc và đồng ý với Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Quyền riêng tư, sau đó nhấp vào [ Xác nhận ].
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
6. Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công tài khoản Binance.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance

Đăng ký Binance với Apple

1. Ngoài ra, bạn có thể đăng ký sử dụng Đăng nhập một lần bằng tài khoản Apple của mình bằng cách truy cập Binance và nhấp vào [ Đăng ký ].
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
2. Chọn [ Apple ], một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện và bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào Binance bằng tài khoản Apple của mình.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
3. Nhập ID Apple và mật khẩu của bạn để đăng nhập vào Binance.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
Nhấp vào "Tiếp tục".
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
4. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web Binance. Nếu bạn được một người bạn giới thiệu đăng ký trên Binance, hãy nhớ điền ID giới thiệu của họ (không bắt buộc).

Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư, sau đó nhấp vào [ Xác nhận ].
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
5. Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công tài khoản Binance.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance

Đăng ký Binance bằng số điện thoại hoặc email

1. Để đăng ký tài khoản với Binance, hãy truy cập trang web của chúng tôi và nhấp vào nút [ Đăng ký ] ở góc trên cùng bên phải của trang web.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
2. Chọn phương thức đăng ký. Nhấp vào nút màu vàng "Đăng ký bằng điện thoại hoặc email".

Nếu bạn muốn tạo một tài khoản thực thể, hãy nhấp vào [Đăng ký tài khoản thực thể] .Vui lòng chọn loại tài khoản cẩn thận.Sau khi đăng ký, bạn không thể thay đổi loại tài khoản.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
3. Chọn [Email] hoặc [Số điện thoại] và nhập địa chỉ email/số điện thoại của bạn. Sau đó, tạo một mật khẩu an toàn cho tài khoản của bạn.

Ghi chú:
 • Mật khẩu của bạn phải chứa ít nhất 8 ký tự , bao gồm một chữ hoa và một số.
 • Nếu bạn được một người bạn giới thiệu đăng ký trên Binance, hãy nhớ điền ID giới thiệu của họ (không bắt buộc).

Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư, sau đó nhấp vào [Tạo tài khoản cá nhân].
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
4. Bạn sẽ nhận được mã xác minh gồm 6 chữ số trong email hoặc điện thoại của mình. Nhập mã trong vòng 30 phút và nhấp vào [Gửi] .
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
5. Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công trên Binance.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance

Câu hỏi thường gặp (FAQ)


Cách đổi phiếu thưởng hợp đồng tương lai/phiếu tiền mặt

1. Nhấp vào biểu tượng Tài khoản của bạn và chọn [Trung tâm phần thưởng] từ menu thả xuống hoặc trong bảng điều khiển của bạn sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn. Ngoài ra, bạn có thể truy cập trực tiếp https://www.binance.com/en/my/coupon hoặc truy cập Trung tâm Phần thưởng thông qua menu Tài khoản hoặc Khác trên Ứng dụng Binance của bạn.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
2. Sau khi nhận được Phiếu thưởng Hợp đồng Tương lai hoặc Phiếu thưởng Tiền mặt, bạn sẽ có thể xem mệnh giá, ngày hết hạn và các sản phẩm được áp dụng trong Trung tâm Phần thưởng.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
3. Nếu bạn chưa mở tài khoản tương ứng, một cửa sổ bật lên sẽ hướng dẫn bạn mở tài khoản đó khi bạn nhấp vào nút đổi quà. Nếu bạn đã có tài khoản tương ứng, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để xác nhận quy trình đổi phiếu thưởng. Sau khi đổi thành công, bạn có thể chuyển sang tài khoản tương ứng của mình để kiểm tra số dư khi nhấp vào nút xác nhận.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
4. Bây giờ bạn đã đổi phiếu thưởng thành công. Phần thưởng sẽ được ghi có trực tiếp vào ví tương ứng của bạn.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance


Tại sao tôi không thể nhận mã xác minh SMS

Binance liên tục cải thiện phạm vi Xác thực SMS của chúng tôi để nâng cao trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, có một số quốc gia và khu vực hiện không được hỗ trợ.

Nếu bạn không thể bật Xác thực SMS, vui lòng tham khảo danh sách phủ sóng SMS toàn cầu của chúng tôi để kiểm tra xem khu vực của bạn có được phủ sóng hay không. Nếu khu vực của bạn không có trong danh sách, vui lòng sử dụng Xác thực Google làm xác thực hai yếu tố chính để thay thế.
Bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau: Cách bật Xác thực Google (2FA) .

Nếu bạn đã bật Xác thực SMS hoặc bạn hiện đang cư trú tại một quốc gia hoặc khu vực nằm trong danh sách phủ sóng SMS toàn cầu của chúng tôi, nhưng bạn vẫn không thể nhận được mã SMS, vui lòng thực hiện các bước sau:
 • Đảm bảo rằng điện thoại di động của bạn có tín hiệu mạng tốt.
 • Vô hiệu hóa các ứng dụng chống vi-rút và/hoặc tường lửa và/hoặc chặn cuộc gọi trên điện thoại di động của bạn vì những ứng dụng này có khả năng chặn số Mã SMS của chúng tôi.
 • Khởi động lại điện thoại di động của bạn.
 • Thay vào đó, hãy thử xác minh bằng giọng nói.
 • Đặt lại Xác thực SMS, vui lòng tham khảo tại đây.


Tại sao tôi không thể nhận email từ Binance

Nếu bạn không nhận được email gửi từ Binance, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra cài đặt email của bạn:

1. Bạn đã đăng nhập vào địa chỉ email đã đăng ký tài khoản Binance của mình chưa? Đôi khi, bạn có thể đăng xuất khỏi email trên thiết bị của mình và do đó không thể xem email của Binance. Vui lòng đăng nhập và làm mới.

2. Bạn đã kiểm tra thư mục thư rác trong email của mình chưa? Nếu bạn thấy rằng nhà cung cấp dịch vụ email của bạn đang đẩy email Binance vào thư mục thư rác, bạn có thể đánh dấu chúng là “an toàn” bằng cách đưa các địa chỉ email của Binance vào danh sách trắng. Bạn có thể tham khảo Cách đưa email Binance vào danh sách trắng để thiết lập.

Địa chỉ vào danh sách trắng: 3. Ứng dụng email hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn có hoạt động bình thường không? Bạn có thể kiểm tra cài đặt máy chủ email để xác nhận rằng không có bất kỳ xung đột bảo mật nào do tường lửa hoặc phần mềm chống vi-rút của bạn gây ra.

4. Hộp thư email của bạn đã đầy chưa? Nếu bạn đã đạt đến giới hạn, bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận email. Bạn có thể xóa một số email cũ để giải phóng dung lượng cho nhiều email hơn.

5. Nếu có thể, hãy đăng ký từ các tên miền email phổ biến, chẳng hạn như Gmail, Outlook, v.v.

Cách giao dịch tiền điện tử tại Binance

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bắt đầu giao dịch tiền điện tử bằng Binance. Vì việc mua và bán tiền điện tử có thể gây căng thẳng cho bất kỳ ai, điều quan trọng là phải chọn một sàn giao dịch đáng tin cậy, dễ sử dụng và đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.


Cách giao dịch Spot trên Binance (Web)

Giao dịch giao ngay là một giao dịch đơn giản giữa người mua và người bán để giao dịch theo tỷ giá thị trường hiện tại, được gọi là giá giao ngay. Giao dịch diễn ra ngay lập tức khi đơn đặt hàng được thực hiện.

Người dùng có thể chuẩn bị trước các giao dịch giao ngay để kích hoạt khi đạt đến giá giao ngay cụ thể (tốt hơn), được gọi là lệnh giới hạn. Bạn có thể thực hiện các giao dịch giao ngay trên Binance thông qua giao diện trang giao dịch của chúng tôi.

1. Truy cập trang web Binance của chúng tôi và nhấp vào [ Đăng nhập ] ở trên cùng bên phải của trang để đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
2. Nhấp vào bất kỳ loại tiền điện tử nào trên trang chủ để chuyển thẳng đến trang giao dịch giao ngay tương ứng.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
Bạn có thể tìm thấy nhiều lựa chọn hơn bằng cách nhấp vào [ Xem thêm thị trường ] ở cuối danh sách.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
3. Bây giờ bạn sẽ thấy mình đang ở trên giao diện trang giao dịch.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
 1. Thông báo của Binance
 2. Khối lượng giao dịch của cặp giao dịch trong 24 giờ
 3. Bán sổ lệnh
 4. Mua sổ đặt hàng
 5. Biểu đồ nến và độ sâu thị trường
 6. Loại giao dịch: Giao ngay/Ký quỹ chéo/Ký quỹ biệt lập
 7. Loại lệnh: Giới hạn/Thị trường/Dừng giới hạn/OCO(One-Cancels-the-Other)
 8. Mua tiền điện tử
 9. Bán tiền điện tử
 10. Các cặp Thị trường và Giao dịch.
 11. Giao dịch hoàn thành mới nhất của bạn
 12. Hoạt động thị trường: biến động/hoạt động lớn trong giao dịch thị trường
 13. Đơn đặt hàng mở
 14. Lịch sử đặt hàng 24h của bạn
 15. Dịch vụ khách hàng của Binance

4. Hãy xem xét việc mua một số BNB. Ở đầu trang chủ Binance, nhấp vào tùy chọn [ Giao dịch ] và chọn hoặc [ Cổ điển ] hoặc [ Nâng cao ].

Chuyển đến phần mua (8) để mua BNB và điền giá và số lượng cho đơn đặt hàng của bạn. Nhấp vào [Mua BNB] để hoàn tất giao dịch.

Bạn có thể làm theo các bước tương tự để bán BNB.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
 • Loại lệnh mặc định là lệnh giới hạn. Nếu nhà giao dịch muốn đặt lệnh càng sớm càng tốt, họ có thể chuyển sang Lệnh [Thị trường]. Bằng cách chọn một lệnh thị trường, người dùng có thể giao dịch ngay lập tức với giá thị trường hiện tại.
 • Nếu giá thị trường của BNB/BTC là 0,002, nhưng bạn muốn mua ở một mức giá cụ thể, chẳng hạn như 0,001, thì bạn có thể đặt lệnh [Giới hạn]. Khi giá thị trường đạt đến mức giá bạn đã đặt, lệnh đã đặt của bạn sẽ được thực hiện.
 • Tỷ lệ phần trăm được hiển thị bên dưới trường BNB [Số tiền] đề cập đến tỷ lệ phần trăm số BTC bạn nắm giữ mà bạn muốn đổi lấy BNB. Kéo thanh trượt qua để thay đổi số lượng mong muốn.

Cách giao dịch Spot trên Binance (Ứng dụng)

1. Đăng nhập vào Ứng dụng Binance và nhấp vào [Giao dịch] để chuyển đến trang giao dịch giao ngay.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
2. Đây là giao diện trang giao dịch.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
1. Các cặp Thị trường và Giao dịch.

2. Biểu đồ nến thị trường theo thời gian thực, các cặp giao dịch được hỗ trợ của tiền điện tử, phần “Mua tiền điện tử”.

3. Sổ lệnh Bán/Mua.

4. Mua/Bán tiền điện tử.

5. Mở lệnh.

Ví dụ: chúng tôi sẽ thực hiện giao dịch "Lệnh giới hạn" để mua BNB

(1). Nhập giá giao ngay mà bạn muốn mua BNB của mình và điều đó sẽ kích hoạt lệnh giới hạn. Chúng tôi đã đặt giá trị này là 0,002 BTC trên mỗi BNB.

(2). Trong trường [Số tiền], hãy nhập số lượng BNB bạn muốn mua. Bạn cũng có thể sử dụng tỷ lệ phần trăm bên dưới để chọn số lượng BTC bạn muốn sử dụng để mua BNB.

(3). Khi giá thị trường của BNB đạt 0,002 BTC, lệnh giới hạn sẽ được kích hoạt và hoàn tất. 1 BNB sẽ được gửi đến ví spot của bạn.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BinanceBạn có thể làm theo các bước tương tự để bán BNB hoặc bất kỳ loại tiền điện tử đã chọn nào khác bằng cách chọn tab [Bán].

LƯU Ý :
 • Loại lệnh mặc định là lệnh giới hạn. Nếu nhà giao dịch muốn đặt lệnh càng sớm càng tốt, họ có thể chuyển sang Lệnh [Thị trường]. Bằng cách chọn một lệnh thị trường, người dùng có thể giao dịch ngay lập tức với giá thị trường hiện tại.
 • Nếu giá thị trường của BNB/BTC là 0,002, nhưng bạn muốn mua ở một mức giá cụ thể, chẳng hạn như 0,001, thì bạn có thể đặt lệnh [Giới hạn]. Khi giá thị trường đạt đến mức giá bạn đã đặt, lệnh đã đặt của bạn sẽ được thực hiện.
 • Tỷ lệ phần trăm được hiển thị bên dưới trường BNB [Số tiền] đề cập đến tỷ lệ phần trăm số BTC bạn nắm giữ mà bạn muốn đổi lấy BNB. Kéo thanh trượt qua để thay đổi số lượng mong muốn.

Chức năng Stop-Limit là gì và cách sử dụng nó

Lệnh dừng giới hạn là gì?

Lệnh dừng giới hạn là lệnh giới hạn có giá giới hạn và giá dừng. Khi đạt đến mức giá dừng, lệnh giới hạn sẽ được đặt trên sổ lệnh. Khi đạt đến giá giới hạn, lệnh giới hạn sẽ được thực hiện.

 • Giá dừng: Khi giá của tài sản đạt đến giá dừng, lệnh dừng giới hạn được thực hiện để mua hoặc bán tài sản ở mức giá giới hạn hoặc tốt hơn.
 • Giá giới hạn: Giá đã chọn (hoặc có thể tốt hơn) tại đó lệnh dừng giới hạn được thực hiện.

Bạn có thể đặt giá dừng và giá giới hạn ở cùng một mức giá. Tuy nhiên, giá dừng cho các lệnh bán nên cao hơn một chút so với giá giới hạn. Sự khác biệt về giá này sẽ tạo ra một khoảng cách an toàn về giá giữa thời điểm lệnh được kích hoạt và khi lệnh được thực hiện. Bạn có thể đặt giá dừng thấp hơn một chút so với giá giới hạn cho các lệnh mua. Điều này cũng sẽ làm giảm nguy cơ đơn đặt hàng của bạn không được thực hiện.

Xin lưu ý rằng sau khi giá thị trường đạt đến giá giới hạn của bạn, lệnh của bạn sẽ được thực hiện dưới dạng lệnh giới hạn. Nếu bạn đặt giới hạn cắt lỗ quá cao hoặc giới hạn chốt lãi quá thấp, lệnh của bạn có thể không bao giờ được thực hiện vì giá thị trường không thể đạt đến giá giới hạn mà bạn đã đặt.


Cách tạo lệnh dừng giới hạn

Lệnh dừng giới hạn hoạt động như thế nào?

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance

Giá hiện tại là 2.400 (A). Bạn có thể đặt giá dừng cao hơn giá hiện tại, chẳng hạn như 3.000 (B) hoặc thấp hơn giá hiện tại, chẳng hạn như 1.500 (C). Khi giá tăng lên 3.000 (B) hoặc giảm xuống 1.500 (C), lệnh giới hạn dừng sẽ được kích hoạt và lệnh giới hạn sẽ tự động được đặt trên sổ lệnh.


Ghi chú

 • Giá giới hạn có thể được đặt trên hoặc dưới giá dừng cho cả lệnh mua và lệnh bán. Ví dụ: giá dừng B có thể được đặt cùng với giá giới hạn thấp hơn B1 hoặc giá giới hạn cao hơn B2.

 • Lệnh giới hạn không hợp lệ trước khi giá dừng được kích hoạt, kể cả khi đạt đến giá giới hạn trước giá dừng.

 • Khi đạt đến mức giá dừng, nó chỉ cho biết rằng một lệnh giới hạn được kích hoạt và sẽ được gửi vào sổ lệnh, chứ không phải là lệnh giới hạn được thực hiện ngay lập tức. Lệnh giới hạn sẽ được thực hiện theo quy tắc riêng của nó.


Làm cách nào để đặt lệnh dừng giới hạn trên Binance?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và chuyển đến [ Giao dịch ] - [ Giao ngay ]. Chọn [ Mua ] hoặc [ Bán ], sau đó nhấp vào [ Dừng giới hạn ].
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
2. Nhập giá dừng, giá giới hạn và số lượng tiền điện tử bạn muốn mua. Nhấp vào [Mua BNB] để xác nhận chi tiết giao dịch.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance

Làm cách nào để xem các lệnh giới hạn dừng của tôi?

Sau khi bạn gửi đơn đặt hàng, bạn có thể xem và chỉnh sửa các đơn đặt hàng giới hạn dừng của mình trong [ Đơn đặt hàng mở ].
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
Để xem các lệnh đã thực hiện hoặc đã hủy, hãy chuyển đếntab [ Lịch sử đặt hàng ].

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Lệnh giới hạn là gì

Lệnh giới hạn là lệnh mà bạn đặt trên sổ lệnh với một mức giá giới hạn cụ thể. Nó sẽ không được thực hiện ngay lập tức như một lệnh thị trường. Thay vào đó, lệnh giới hạn sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn của bạn (hoặc tốt hơn). Do đó, bạn có thể sử dụng các lệnh giới hạn để mua với giá thấp hơn hoặc bán với giá cao hơn giá thị trường hiện tại.

Ví dụ: bạn đặt lệnh giới hạn mua cho 1 BTC ở mức 60.000 đô la và giá BTC hiện tại là 50.000. Lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện ngay lập tức ở mức 50.000 đô la, vì đó là mức giá tốt hơn giá bạn đặt (60.000 đô la).

Tương tự, nếu bạn đặt lệnh giới hạn bán cho 1 BTC ở mức 40.000 đô la và giá BTC hiện tại là 50.000 đô la. Đơn đặt hàng sẽ được lấp đầy ngay lập tức ở mức 50.000 đô la vì đó là mức giá tốt hơn 40.000 đô la.

Đặt hàng ở siêu thị Lệnh giới hạn
Mua tài sản theo giá thị trường Mua một tài sản ở mức giá đã đặt hoặc tốt hơn
Điền ngay lập tức Chỉ thực hiện ở mức giá của lệnh giới hạn hoặc tốt hơn
Thủ công Có thể đặt trước


Lệnh thị trường là gì

Lệnh thị trường được thực hiện theo giá thị trường hiện tại càng nhanh càng tốt khi bạn đặt lệnh. Bạn có thể sử dụng nó để đặt cả lệnh mua và bán.

Bạn có thể chọn [Số tiền] hoặc [Tổng cộng] để đặt lệnh thị trường mua hoặc bán. Ví dụ: nếu bạn muốn mua một số lượng BTC nhất định, bạn có thể nhập trực tiếp số tiền đó. Nhưng nếu bạn muốn mua BTC với một số tiền nhất định, chẳng hạn như 10.000 USDT, bạn có thể sử dụng [Tổng cộng] để đặt lệnh mua.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance


Cách xem Hoạt động giao dịch giao ngay của tôi

Bạn có thể xem các hoạt động giao dịch giao ngay của mình từ bảng Lệnh và Vị trí ở cuối giao diện giao dịch. Chỉ cần chuyển đổi giữa các tab để kiểm tra trạng thái lệnh đang mở của bạn và các lệnh đã thực hiện trước đó.

1. Mở lệnh

Trong tab [Đơn đặt hàng mở] , bạn có thể xem chi tiết về các đơn đặt hàng mở của mình, bao gồm:
 • Ngày đặt hàng
 • Cặp giao dịch
 • Kiểu đơn hàng
 • Giá đặt hàng
 • Số lượng đơn đặt hàng
 • Điền %
 • Tổng cộng
 • Điều kiện kích hoạt (nếu có)

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
Để chỉ hiển thị các lệnh mở hiện tại, hãy chọn hộp [Ẩn các cặp khác] .
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
Để hủy tất cả các lệnh đang mở trên tab hiện tại, hãy nhấp vào [Hủy tất cả] và chọn loại lệnh cần hủy.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance

2. Lịch sử đặt hàng

Lịch sử đặt hàng hiển thị bản ghi các đơn đặt hàng đã thực hiện và chưa thực hiện của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể xem chi tiết đơn đặt hàng, bao gồm:
 • Ngày đặt hàng
 • Cặp giao dịch
 • Kiểu đơn hàng
 • Giá đặt hàng
 • Số lượng đặt hàng đã điền
 • Điền %
 • Tổng cộng
 • Điều kiện kích hoạt (nếu có)
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance

3. Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch hiển thị bản ghi các lệnh đã thực hiện của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn cũng có thể kiểm tra phí giao dịch và vai trò của mình (nhà sản xuất hoặc người nhận thị trường).

Để xem lịch sử giao dịch, hãy sử dụng các bộ lọc để tùy chỉnh ngày và nhấp vào [Tìm kiếm] .
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
4. Tiền

Bạn có thể xem chi tiết về các tài sản có sẵn trong Ví Spot của mình, bao gồm tiền xu, tổng số dư, số dư khả dụng, tiền theo thứ tự và giá trị BTC/tiền pháp định ước tính.

Xin lưu ý rằng số dư khả dụng đề cập đến số tiền bạn có thể sử dụng để đặt hàng.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại Binance
Thank you for rating.
TRẢ LỜI NHẬN XÉT Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!
Để lại bình luận
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!